Przewodnik migracji do IPv6

 
Przewodnik Migracji - wersja Webowa Edytor pytań i porad Web version of Migration Guide Editor of Migration Guide Knowledge

Przewodnik migracji do IPv6 jest narzędziem usprawniającym proces migracji sieci lokalnej do obsługi protokołu IPv6. Pozwala on dokonać oceny stanu sieci, a także umożliwiaja walidację osiągniętych rezultatów. Głównym celem powstania Przewodnika migracji do IPv6 jest udzielenie pomocy użytkownikom w migracji sieci do obsługi protokołu IPv6 oraz ułatwienie wdrożenia tego protokołu. Przewodnik Migracji do IPv6 skupia się na problemach małych sieci typu SOHO (ang. Small Office Home Office). Ze względu na popularność tego typu sieci zdarzają się sytuacje, w których użytkownik końcowy pełni jednocześnie funkcję administratora sieci często bez wystarczającej wiedzy, aby właściwie nią zarządzać. Przewodnik migracji IPv6 ma za zadanie pomóc użytkownikowi w zidentyfikowaniu obszarów, które mogą podlegać migracji oraz przeprowadzenie użytkownika poprzez poszczególne etapy wdrażania protokołu IPv6 wraz z dostarczeniem niezbędnej wiedzy.
Aplikacja Przewodnika migracji IPv6 do swojego działania potrzebuje bazy wiedzy, na którą składa się hierarchiczna, drzewiasta struktura pytań, porad i podpowiedzi wyjaśniających używane pojęcia oraz dostarczająca dodatkowych informacji na tematy poruszane w poradach. Dla utrzymania spójności szybko rozwijającej się bazy wiedzy i w celu umożliwienia jej rozbudowy o kolejne porady i dodatkowe wersje językowe Przewodnik migracji IPv6 został rozszerzony o internetową aplikację edycji pytań, porad i podpowiedzi.

Przewodnik Migracji do IPv6 występuje w trzech wersjach:

  1. Desktopowej - działającej w systemach Windows, Linux i BSD
  2. Webowej - działającej w przeglądarce internetowej
  3. LiveCD - zintegrowanej z testami sieci IPv6
Wszystkie wersje obejmują możliwość przeskanowania istniejącej sieci IPv4 w celu rozpoznania hostów i serwerów usług w niej działających. Wersja LiveCD obejmuje dodatkowo zintegrowane testy sieci IPv6 umożliwiające potwierdzenie poprawności wykonania procesu migracji.

Kierownictwo i nadzór: doc. dr inż. Krzysztof Nowicki, dr inż. Wojciech Gumiński
Główni wykonawcy: dr inż. Tomasz Mrugalski, mgr inż. Jacek Światowiak, mgr inż. Mariusz Stankiewicz, inż. Aniela Mrugalska, inż. Mateusz Rejek, mgr inż. Karol Podolski, inż. Krzysztof Wasilewski, inż. Piotr Kamiński, inż. Łukasz Łoska i wielu innych.


©2011 IIP