Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
0Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
1Routing domyślny IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
3Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7
4Brak obsługi protokołu IPv6 w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Me i Windows 2000
5Obsługa IPv6 w systemach Windows
6Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows XP
7Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows 2003
8Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS dla systemów Windows Server 2008 /2008 R2 /2012
9Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP
<<
>>

Porada
Wiedza

Routing IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8

Dla rodziny NT 6.X konfiguracja routingu domyslnego może być przeprowadzona zarówno za pomocą interfejsu graficznego jak i analogicznie jak dla rodziny NT 5.X za pomocą polecenia netsh

Konfiguracja za pomocainterfejsu graficznego

Konfiguracja za pomocą narzędzia netsh.exe

 
 

Konfiguracja za pomocą interfejsu graficznego

 
Jeżeli konfigurujemy natywne połączenie IPv6 po sieci LAN, domyślny routing konfigurowany jest analogicznie jak w przypadku protokołu IPv6 – jako adres bramy domyślnej. Konfigurację przykładową pokazano na rysunku 1.
 
 
Rysunek 1. Konfiguracja routingu IPv6 w interfejsie graficznym
 
 
 

Konfiguracja za pomocą narzędzia netsh

 
Aby podejrzeć zawartość tablicy routingu należy skorzystać z kontekstu interface ipv6 show route polecenia netsh , tak jak pokazano na rysunku 1.
 
 
Rysunek 2. Domyślna zawartość tablicy routingu protokołu IPv6 na stacji roboczej Windows XP Professional
 
Dodanie domyślnego routingu przedstawiono na rysunku 3. Naszym routerem domyślnym będzie router o przykładowym adresie globalnym IPv6: 2001:db8::254. Parametr ::/0 jest odpowiednikiem (trasy 0/0 z protokołu IPv4).
 
 
Rysunek 3. Dodanie trasy domyślnej dla protokołu IPv6
 
Zmodyfikowana zawartość tablicy routingu przedstawiona została na rysunku 4.
 
 
Rysunek 4. Zmodyfikowana zawartość tablicy routingu protokołu IPv6
 
 

 

©2012 IIP