Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
0Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
1Routing domyślny IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
3Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7
4Brak obsługi protokołu IPv6 w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Me i Windows 2000
5Obsługa IPv6 w systemach Windows
6Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows XP
7Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows 2003
8Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS dla systemów Windows Server 2008 /2008 R2 /2012
9Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP
<<
>>

Porada
Wiedza

Konfiguracja protokołu IPv6 i adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów serwerów DNS w Windows Server 2008, 2008 R2 oraz 2012

Obsługa protokołu IPv6 w systemach rodziny Windows NT 6.X jest zawsze zainstalowana i domyślnie włączona.

Wybór interfejsu sieciowego

Manualne zarządzanie parametrami interfejsu sieciowego

Windows Server 2012

Windows Server 2012 - zarządzanie z wykorzystaniem PowerShell 

 

Wybór intefejsu sieciowego

Aby sprawdzić lub zmodyfikować parametry protokołu IPv6 w systemacha Windows Server 2008 /2008 R2 należy otworzyć okno Network and Sharing Center, a nastepnie z menu po lewej stronie okna kliknąć na CHange adapter settings, tak jak pokazano na rysunku 1.
 
 
Rysunek 1. Przejście do ustawień interfejsu sieciowego
 
Teraz w oknie Network Connections klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie reprezentującej określone połączenie sieciowe, np., LAN-1, jak pokazano na rysunku 2. Z menu wybieramy Properties. Symbol tarczki oznacza, iż wymagane są uprawnienia administratora lokalnego danego komputera.
 
 
Rysunek 2. Wybór opcji interfejsu sieciowego
 
Na rysunku 3 zaprezentowano domyślną konfigurację składników połącznia sieciowego. Instalowany i uruchomiony jest zarówno protokół IPv4 jak i IPv6. Właściwości protokołu IPv4 nie będziemy omawiać. Właściwości protokołu IPv6, przedstawia prawa część rysunku 3.
 

Rysunek 3. Właściwości protokołu IPv6 określonego interfejsu sieciowego
 
Domyślnie rodzina Windows NT 6.X ma ustawioną opcję automatycznego popierania adresów IPv6 oraz parametrów dodatkowych jak brama domyślna i serwery DNS. Standardowy widok opcji zaawansowanych protokołu IPv6, przedstawia rysunek 4.
 

Rysunek 4. Właściwości zaawansowane opcji protokołu IPv6
  
 

Manualne zarządzanie parametrami interfejsu sieciowego

Adresami IPv6 można zarządzać manualnie zarówno z poziomu interfejsu graficznego jak i linii poleceń. Przydzielanie adresu IPv6 do interfejsu za pomocą narzędzia graficznego pokazano na rysunku 5.
 
 
Rysunek 5. Manualne przydzielania adresu IPv6 do interfejsu w interfejsie graficznym
 
Na rysunku 6 zaprezentowano informacje podawane za pomocą polecenia ipconfig dotyczące konfiguracji protokołu IPv6 związanej z danym interfejsem – adresacja, domyśla brama oraz serwer DNS.
 
 
Rysunek 6. Informacje o konfiguracji okręślonego intefejsu sieciowego wyświetlane za pomocą polecenia ipconfig/all
 
 

Windows Server 2012

Konfiguracja sieci w Windows Server 2012 jest analogiczna jak w Windows Server 2008 czy 2008 R2.
 
 
 
Rysunek 7. Okno Network and Sharing Center
 
Przejście do właściwości połączenia.
 
 
Rysunek 8. Przejście do właściwości połączenia
 
 
Okno właściwości połączenia typu Etnernet
 
 
Rysunek 9. Okno właściwości połączenia typu Etnernet

 

Ustawienia protokołu IPv4 oraz IPv6 są identyczne jak dla Windows Server 2008 oraz 2008 R2

Zarządzanie za pomocą PowerShella

W systemie Windows Server 2012 zaleca się odejście od narzędzi typu ipconfig czy netsh. Podstawowym podsystemem zarządzania jest PowerShell.

Lista poleceń pochodząca z modułu NetTCPIP

Rysunek 10. Lista poleceń pochodząca z modułu NetTCPIP

Lista interfejsów sieciowych

Rysunek 11. Lista interfejsów sieciowych

 

Zaawansowane parametry przykładowego interfejsu

Rysunek 12. Zaawansowane parametry przykładowego interfejsu

 

Informacje o adresach IP przypisanych do interfejsów sieciowych

Rysunek 13. Informacje o adresach IP przypisanych do interfejsów sieciowych

 

©2012 IIP