Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
10Konfiguracja IPv6 interfejsów sieciowych i rozwiązywania nazw w systemie Linux RedHat
11Konfiguracja IPv6 interfejsów sieciowych i rozwiązywania nazw domenowych w systemie Linux Debian
12Instalacja i konfiguracja serwera sieci Web (IIS) w Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012
13Konfiguracja zapory IPv6 w systemie Windows 7 oraz Windows Vista
14Konfiguracja serwera FTP w systemie Windows Server 2008 /2008R2 / 2012
15Zakres obsługi protokołu IPv6 w systemie pocztowy Exchange 2007/2010 na systemie Windows 2008 i Windows 2008 R2
16Instalacja i konfiguracja Postfix na systemach z rodziny Debian
17Instalacja i konfiguracja Dovecot na systemach z rodziny Debian
18Instalacja i konfiguracja serwera www Apache w systemach z rodziny Debian
19Instalacja i konfiguracja Sendmail na systemach z rodziny Debian
<<
>>

Porada

Konfiguracja IPv6 interfejsów sieciowych i rozwiązywania nazw w systemie Linux RedHat

Wstęp

Konfiguracja IPv6 dla interfejsów sieciowych w systemie Linux RedHat

Konfiguracja IPv6 dla serwerów DNS w systemie Linux RedHat

Wstęp

Aby system operacyjny mógł komunikować się po IPv6, poza włączoną obsługą IPv6, potrzebna jest również odpowiednia konfiguracja interfejsów sieciowych oraz zapewnienie rozwiązywania nazw domenowych po IPv6 dzięki serwerom DNS. Poniżej znajdują sie odpowiednie sekcje opisujące sposób konfiguracji tych elementów w systemie Linux RedHat.

Konfiguracja IPv6 dla interfejsów sieciowych w systemie Linux RedHat

Oto lista kroków jakie należy wykonać, aby skonfigurować interfejsy sieciowe do działania w sieci IPv6.

  1. Konfiguracja /etc/sysconfig/network - dodanie wpisu NETWORKING_IPv6=yes jeśli go brakuje. Przykładowy plik network powinien wyglądać tak:

NETWORKING=yes
NETWORKING_IPv6=yes
HOSTNAME=example-name.eti.pg.gda.pl

  1. W /etc/sysconfig/network-scripts znajdują się pliki konfiguracyjne poszczególnych interfejsów sieciowych np. ifcfg-eth0 dla interfejsu o nazwie eth0. Dla każdego interfejsu sieciowego, który ma posiadać adres IPv6, muszą znaleźć się odpowiednie wpisy. Są one zależne od tego czy konfiguracja sieciowa jest dynamiczna (DHCP) czy statyczna (ręczne, szczegółowe wpisy w plikach konfiguracyjnych).   
  1. Konfiguracja dynamiczna (DHCPv6):

W /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-nazwa_interfejsu należy zadbać o następujące wpisy:

Przykładowo dla eth0 plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 powinien wyglądać tak:

DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="dhcp"
HWADDR="08:00:01:31:31:31"
IPV6INIT="yes"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"

Uwaga! Aby interfejsy sieciowe działały w trybie Dual Stack (jednoczesna obsługa IPv4 i IPv6) w przypadku konfiguracji opartej o DHCP należy zadbać, by w sieci działały 2 rodzaje serwerów DHCP: DHCPv4 i DHCPv6.

  1. Konfiguracja statyczna:

W /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-nazwa_interfejsu należy zadbać następujące wpisy:

Przykładowo dla eth0 plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 powinien wyglądać tak:

DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="static"
HWADDR="08:00:02:31:31:31"
IPV6INIT="yes"
IPV6ADDR="31de::a00:2ff:fe31:3131/96"
IPV6_DEFAULTGW="31de::a00:2ff:fe00:0001"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"

Uwaga! Dla konfiguracji Dual Stack, w przypadku konfiguracji opartej o wpisy statyczne, należy zadbać po prostu o standardowe, dodatkowe wpisy dotyczące adresacji IPv4 (IPADDR, NETMASK, GATEWAY). W takim przypadku przykładowy plik dla interfejsu eth0 prezentowałby się następująco:

DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="static"
HWADDR="08:00:02:31:31:31"
IPADDR="20.0.2.15"
GATEWAY="20.0.2.1"
NETMASK="255.255.255.0"
IPV6INIT="yes"
IPV6ADDR="31de::a00:2ff:fe31:3131/96"
IPV6_DEFAULTGW="31de::a00:2ff:fe00:0001"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes" 

  1. Gdy dany interfejs ma zostać uruchamiany przy starcie systemu konieczny jest wpis:

ONBOOT="yes"

  1. Po zakończonej konfiguracji wybranych interfejsów nalezy wykonać restart sieci:

service network restart

Konfiguracja IPv6 dla serwerów DNS w systemie Linux RedHat

Konfiguracja rozwiązywania nazw domenowych w systemach z rodziny Linux znajduje się w lokalizacji /etc/resolv.conf. Gdy konfiguracja interfejsów sieciowych jest oparta do DHCPv6, które rozgłasza w swoich wiadomościach adresy IPv6 serwerów DNS, wpisy w resolv.conf są automatycznie uzupełniane. Dla konfiguracji statycznej należy zadbać o odpowiednie wpisy adresów IPv6 serwerów DNS. Oto przykładowy resolv.conf skonfigurowany do działania w oparciu o serwery DNS z adersami IPv6:

nameserver 31de::a00:2ff:fe01:0053
nameserver 31de::a00:2ff:fe02:0053
 

 

©2012 IIP