Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
0Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
1Routing domyślny IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
3Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7
4Brak obsługi protokołu IPv6 w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Me i Windows 2000
5Obsługa IPv6 w systemach Windows
6Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows XP
7Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows 2003
8Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS dla systemów Windows Server 2008 /2008 R2 /2012
9Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP
<<
>>

Porada
Wiedza

Konfiguracja protokołu IPv6 i adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów serwerów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 

 

Obsługa protokołu IPv6 w systemach rodziny Windows NT 6.X jest zawsze zainstalowana i domyślnie włączona.

Uwaga informacyjna
 
Screenshoty przygotowano w oparciu o Windows 7.
Dla Windows Vista oraz Windows 8 są one praktycznie identyczne
 
Aby sprawdzić lub zmodyfikować parametry protokołu IPv6 w systemie Windows Vita, Windows 7 oraz Windows 8 należy otworzyć okno Centrum sieci i udostępniania, a następnie z menu po lewej stronie okna kliknąć na Zmień ustawienia karty sieciowej, tak jak pokazano na rysunku 1.
 
 
Rysunek 1. Przejście do ustawień interfejsu sieciowego.
 
Teraz w oknie Połączenia sieciowe klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie reprezentującej określone połączenie sieciowe, np., Połączenie lokalne 2, jak pokazano na rysunku 2. Z menu wybieramy Właściwości. Symbol tarczki oznacza, iż wymagane są uprawnienia administratora lokalnego danego komputera.
 
 
Rysunek 2. Wybór opcji interfejsu sieciowego.
 
Na rysunku 3 zaprezentowano domyślną konfigurację składników połącznia sieciowego. Instalowany i uruchomiony jest zarówno protokół IPv4 jak i IPv6. Właściwości protokołu IPv4 nie będziemy omawiać. Właściwości protokołu IPv6, przedstawia prawa część rysunku 3.
 

Rysunek 3. Właściwości protokołu IPv6 określonego interfejsu sieciowego.
 
Domyślnie Windowsy rodziny NT 6.X mają ustawiona opcję automatycznego popierania adresów IPv6 oraz parametrów dodatkowych jak brama domyślna i serwery DNS. Standardowy widok opcji zaawansowanych protokołu IPv6, przedstawia rysunek 4.
 

Rysunek 4. Właściwości zaawansowane opcji protokołu IPv6.
  

Manualne zarządzanie adresami

 
Adresami IPv6 można zarządzać manualnie zarówno z poziomu interfejsu graficznego jak i linii poleceń. Przydzielanie adresu IPv6 do interfejsu za pomocą narzędzia graficznego pokazano na rysunku 5.
 
 
Rysunek 5. Manualne przydzielania adresu IPv6 do interfejsu w interfejsie graficznym.
 
Na rysunku 6 zaprezentowano informacje podawane za pomocą polecenia ipconfig dotyczące konfiguracji protokołu IPv6 związanej z danym interfejsem – adresacja, domyśla brama oraz serwer DNS.
 
 
Rysunek 6. Informacje o konfiguracji okręślonego intefejsu sieciowego wyświetlane za pomocą polecenia ipconfig/all.
 

 

©2012 IIP