Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
Nie przesłano na serwer wyników skanowania. Jeśli chcesz uzyskać pomoc przy gromadzeniu wiedzy przejdź do skanowania sieci.
Jakie systemy operacyjne są używane w twojej sieci?
Wybierz co najmniej jedną odpowiedź. Niewybranie odpowiedzi spowoduje przerwanie tej gałęzi pytań
Windows (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012)
Systemy wbudowane (Cisco, Vyatta, OpenWRT)
GNU/Linux (Ubuntu, Fedora Core, Debian, Redhat)

Obsługa protokołu IPv6 w systemach operacyjnych

Obsługa IPv6 w systemach Windows

W ramach oprocowyania przewodnika testowanych było wiele implementacji zarówno testowych jak i tzw. produkcyjnych implementacji protokołu IP6 od Windows NT do Windows Server 2008R2 (również Windows Server 2012 w wersji RC) oraz Windows 7 i Windows 8. Dla rodziny określanej jako NT 5.X (Windows XP oraz Windows Server 2003) Microsoft zapewnił obsługę IPv6 na podstawowym poziomie. O ile sam stos IPv6 można traktować jako produkcyjny, to jego wykorzystanie jest bardzo ograniczone. Większość usług systemu, w tym najważniejsza usługa katalogowa Active Directory, nie działa w oparciu o protokół IPv6. W przypadku rodzin opartych o jądro NT 6.X - czyli Windows Vista, Windows 7, Windos 8 oraz serwery Windows 2008, 2008R2, 2012 RC, implementacja IPv6 przeszła olbrzymie zmiany. Od wersji 2008 (Vista) systemy Windows zawierają w pełni funkcjonalny stos protokolarny IPv6 zapewniający obsługę wszystkich wbudowanych aplikacji i usług, poza drobnymi wyjątkami. Wraz z rodziną systemów NT 6.1, czyli Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2 pojawiły sie nowe funkcje związane z obsługą IPv6 w tym:

Poniższe tabele bardzo ogólnie podsumowują obsługę IPv6 w rodzinie Windows

 Systemy rodziny NT 6.2 (Windows Server 2012 RC oraz Windows 7) funkcjonalnie posiadają identyczą obsługę IPv6 jak rodzina NT 6.1.

Nowością jest wbudowanie w serwer 2012 obsługi DNS64 oraz NAT64.

Obsługa IPv6 w systemach Linux

 

©2012 IIP