Strona główna 1. Skanowanie sieci 2. Gromadzenie wiedzy 3. Porady Przeglądanie bazy
#Tytuł
0Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
1Routing domyślny IPv6 w systemie Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
2Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8
3Konfiguracja dostępu do sieci IPv6 w przypadku posiadania prywatnego adresu IPv4 (za NATem) - system Windows Vista, Windows 7
4Brak obsługi protokołu IPv6 w systemach Windows 95, Windows 98, Windows Me i Windows 2000
5Obsługa IPv6 w systemach Windows
6Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows XP
7Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS w Windows 2003
8Konfiguracja protokołu IPv6, adresów interfejsów sieci LAN oraz adresów DNS dla systemów Windows Server 2008 /2008 R2 /2012
9Konfiguracja natywnego routingu dla systemu Windows XP
<<
>>

Porada
Wiedza

Obsługa IPv6 w systemach Windows

Dla systemów rodziny Microsoft dostępnych było w sumie około 15 testowych i tzw. produkcyjnych implementacji protokołu IP6 od Windows NT do Windows Server 2012 RC oraz Windows 8.

Dla rodziny określanej jako NT 5.X (Windows XP oraz Windows Server 2003) Microsoft zapewnił obsługę IPv6 na podstawowym poziomie. O ile sam stos IPv6 można traktować jako produkcyjny, to jego wykorzystanie jest bardzo ograniczone. Większość usług systemu, w tym najważniejsza usługa katalogowa Active Directory, nie działa w oparciu o protokół IPv6.

W przypadku rodzin opartych o jądro:

implementacja IPv6 przeszła olbrzymie zmiany. Rodzina NT 6.X zawiera w pełni funkcjonalny stos protokolarny IPv6 zapewniający obsługę wszystkich wbudowanych aplikacji i usług, poza drobnymi wyjątkami. 

Microsoft prowadził prace nad implementacją protokołu IPv6 już od dość dawna. Poniżej  przedstawiono po krótce wersje dostępne w systemach rodziny Microsoft Windows.

Systemy te posiadają wiele nowych funkcji związanych z obsługą IPv6 w tym:

Rodzina NT 5.X

Rodzina NT 6.X

Rodzina NT 5.X 

W rodzinie NT 5.X (Windows XP Prof., Windows Server 2003/2003 R2) poziom wsparcia obsługi IPv6 przedstawia się następująco:

Rodzina NT 5.X zawiera następujące komponenty/usługi zgodne z protokołem IPv6:

Rodzina NT 6.X

W rodzinie NT 6.X (Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008/2008 R2, Windows SBS 2008, 2011) poziom wsparcia obsługi IPv6 przedstawia się następująco:
Rodzina NT 6.X zawiera następujące komponenty/usługi zgodne z protokołem IPv6. Wszystkie usługi systemowe, jak:

Rodzina Windows NT 6.X zawiera również wsparcie dla protokołu IPv6 dla następujących funkcji API (Application Programming Interfaces):

W rodzinie NT 6.2 do serwera wprowadzono obsługę DNS64 i NAT64 co eliminuje konieczność stosowania produktu UAG 2010 przy realizacji kanału dostepowego metodą Direct Access.

Poniżej przedstawiono główne dokumenty RFC na podstawie, których bazuje implementacja protokołu IPv6 w systemach Windows rodziny NT 6.0.
 
©2012 IIP